مقاله ترجمه شده مدیریت اداره كردن تعارض، اطمينان و تعهد

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Conflict-handling-trust-and-courcing-relationship-A-Chinese-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده اين مطالعه يك مدل تجربي و تئوريكي را ارائه مي كند كه نوع شناسي اداره كردن تعارض را متاثر از اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري B2B  شناسايي مي كند. سه نوع از اداره كردن تعارض با نام هاي: ادغام كردن،…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثرات متعادل کننده‌ فرهنگ سازماني بر روابط

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-moderating-effects-of-organizational-culture-on-…-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکيده: هدف: هدف اين مقاله بررسي اثرات متعادل کننده فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري و تعهد سازماني و ميان تعهد سازماني و رضايت شغلي و کارايي در زمينه مالزيايي است. طراحي/سبک/روش: داده‌ها از 238 دانشجويان و محققان همکار نيمه وقت UM…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثرات بازخورد سيستم بر رفتار تصمیم گیری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-effect-of-system-feedback-based-decision-making-behavior-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : مطالعات نسبتا كمي در زمينه تحقيق درباره سيستم هاي MIS  كه به بررسي رفتار تصميم گيري ارزش محور مي پردازد ، انجام شده است . پيچيدگي فزاينده محيط تصميم تكيه بيشتر تصميم گيرندگان  را بر ارزش هاي شخصي ايجاب مي كند پس ارزش…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اثر مدیریت تعارض بر رضایت مشتری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-impactofpre-existingattitudeandconflictmanagementstyleon-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده: بررسی های پژوهشی رضایت مشتری با احیای خدمات از طریق یک شبکه مدیریتی تعارض، ارزیابی و تعیین اختصاصی نقش گرایش های قبلی بر تعین واکنش مشتری به شکست و ضعف بر رضایت مشتری با تلاش های احیای خدمات اثر می گذارد به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Total-Quality-Management-Practnce-and-Innovative-Performance-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اتخاذ عملیات استخدام

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-adoption-of-Japanese-recruitment-practices-in-Malaysia-2.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : هدف:هدف از اين پژوهش ،آزمايش این نکته است كه عملیات استخدام ژاپنی تا چه اندازه اي درشركت هاي صنعتي مالزي از زمان اجرای سیاست های نگاه به شرق (LEP)معرفي و عمل شده است طرح / روش / رویکرد:فرايند پژوهش شامل جمع آوري اطلاعات…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط چستر بارنارد با مدیر امروز

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Pages-from-THE-RELEVANCE-OF-CHESTER-BARNARD-FOR-TODAY’S-MANAGER-.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : ارتباط «چستر بارنارد» با مدیر امروز حدود 60 سال است که از انتشار کتاب چستر بارنارد، مبنی‏بر «کارکردهای مدیران اجرایی» می‏گذرد. از بسیاری جهات، کتاب بارنارد، مبنای مدیریت و نظریه‏ی سازمانی را آنچنان که امروزه وجود دارد، بنا نهاد. (Andrews, 1968; wolf, 1974)…

ادامه مطلب