پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس توسعه برند(به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته مقیاس توسعه برند توسط (منبع داخل فایل) ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی

. دریافت پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی(به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کار گروهی ایوانز و جارویس

. دریافت پرسشنامه استاندارد کار گروهی ایوانز و جارویس (به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) هدف: سنجش کار گروهی اعضاء پرسشنامه کار گروهی توسط ایوانز و جارویس (۱۹۸۶) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی بکار می رود. روایی و پایایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک‌های یادگیری VARK

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک‌های یادگیری VARK این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد و به زبان انگلیسی است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری وارنر بارک

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک رهبری وارنر بارک (به همراه یک مقاله معتبر بیس رایگان) پرسشنامه سبک رهبری توسط وارنر بارک ساخته شده است. این پرسشنامه از ۱۰ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی بکار می رود. رهبری تحول گرا و رهبری…

ادامه مطلب

مقیاس استاندارد استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

. دریافت مقیاس استاندارد استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) این مقیاس،‌ دارای ۳۲ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای

. دریافت پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای پرسشنامه رهبری معنوی دارای ۱۶ سوال می باشد و دارای ۵ مولفه می باشد که مولفه های آن را در زیر می بینید .پایایی و منبع پرسشنامه هم در انتها ذکر شده است   مولفه های پرسشنامه ردیف مقیاس سوالات ۱ چشم انداز ۱-۲-۳- ۲ نوع دوستی ۴-۵-۶-۷…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت رهبری (رایگان)

. دانلود رایگان پرسشنامه قدرت رهبری این پرسشنامه درباره ی یکی از مهم ترین جوانب تفاوت انسان ها سخن می گوید یعنی استعداد عجیبی که برخی افراد از آن بهره مندند و با استفاده از آن می توانند دیگران را هدایت کنند و تحت تاثیر یا زیر نفوذ خود قرار دهند و تا حدودی نیز…

ادامه مطلب

آزمون استاندارد شخصیت خلاق (مخصوص مدیران)

. دریافت آزمون استاندارد شخصیت خلاق (مخصوص مدیران) از خلاقیت تعاریف متعددی شده است اما خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است از ارایه ی فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت سازمان و نوآوری . افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ، کاهش هزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت سنج تورستون (CREE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد خلاقیت سنج تورستون(CREE) پرسشنامه CREE یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سول وجود دارد و هر سوال پرسشی را از آزمودنی درباره خود او مطرح می سازد . پرسشنامه اولیه…

ادامه مطلب