پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) – فرم کوتاه

  دریافت پکیج پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) – فرم کوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم کوتاه مقیاس نقش جنسی بم بر اساس فرم بلند آن ساخته شده است. بم (۱۹۸۱) براساس تحلیل عوامل انجام شده بر روی فرم بلند نقش جنسی بم (۱۹۷۴) فرم کوتاه آن را ساخت. فرم کوتاه…

ادامه مطلب

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۰ سوالی

  دریافت پکیج مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) – فرم ۲۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سرسختی اهواز (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند، ۱۳۷۷) با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش «سرسختی روان شناختی» با تحلیل عوامل بر روی نمونه ای به حجم ۵۲۳ دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه…

ادامه مطلب

چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا

  دریافت پکیج چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این چک لیست جهت سنجش شدت علائم مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I تنظیم شده است که معمولاً پس از تشخیص اولیه در بیمارستان و بستری در بخش، دوره درمانی را تحت تاثیر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/ بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/ بی ثبات)، کلیت (عمومی / اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر / کنترل…

ادامه مطلب

آزمون شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال

  دریافت پکیج آزمون شوت ثابت و پنالتی در بسکتبال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) در تمامی ورزش ها بویژه ورزش هایی که توپ در آن ها نقش اساسی دارد، مهارت ها پایه و اساس آن ورزش را تشکیل می دهند و با تکیه و تسلط بر این مهارت هاست که نیل…

ادامه مطلب

آزمون پله کوئین

  دریافت پکیج آزمون پله کوئین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون با استفاده از نیمکتهایی به ارتفاع ۲۷۵/۴۱ سانتی متر و مترونوم انجام می شود. هر آزمودنی با شنیدن آهنگ مترونوم، با یک حرکت موزون چهار مرحله ای «بالا – بالا – پایین – پایین» از نیمکت بالا می رود…

ادامه مطلب

آزمون دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد

  دریافت پکیج آزمون دریبل کنترلی بسکتبال ایفرد (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون ها در دو هفته ی پایانی کلاس های تربیت بدنی و به شکل آزمون – آزمون مجدد برگزار شده است. در هفته ی ما قبل آخر هر کدام از آزمون ها یکبار و در هفته ی پایانی هر…

ادامه مطلب

آزمون دریبل از بین موانع در بسکتبال

  دریافت پکیج آزمون دریبل از بین موانع در بسکتبال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون ها در دو هفته ی پایانی کلاس های تربیت بدنی و به شکل آزمون – آزمون مجدد برگزار شده است. در هفته ی ما قبل آخر هر کدام از آزمون ها یکبار و در هفته ی پایانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ

  دریافت پکیج پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه بر اساس تئوری انگیزش- بهداشت هرزبرگ تهیه شده است. در این تئوری عوامل بهداشتی- محیطی که عوامل خارجی محسوب می گردند این عوامل در صورت فراهم نشدن موجب ناخشنودی و نارضایتی کارکنان می گردند…

ادامه مطلب

آزمون پاس دادن توپ بسکتبال ایفرد

  دریافت پکیج آزمون پاس دادن توپ بسکتبال ایفرد (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون پاس دادن توپ بسکتبال توسط ایفرد در سال ۱۹۶۶ ارائه شد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب