دانلود رایگان مقاله ترجمه شده عملکرد مدیریت منابع انسانی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Strategy-human-resource-management-and-performance-Sharpening-line-of-sight.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده این مقاله براساس نظریات و تحقیقات قبلی درباره راهبرد و مدیریت منابع انسانی بنا شده و به دنبال شناسایی روابط مهم بین راهبردهای شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد آن می باشد. در ابتدا ما تمرکز کردن بر روی نقش منابع…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده رفتارهای تنبیهی و تشویقی رهبر

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Relationships-between-leader-reward-and-punishment-behavior.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده با وجود قدمت زیاد مسئله ی ارتباط بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه، ادراک و عملکرد کارمند، هیچ بررسی جامعی از ارتباطات این دو در ادبیات تحقیق بیان نشده. این مقاله درباره ی نتایج دو مطالعه است که به…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده ارزش برنامه ریزی تجاری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-The-value-of-business-planning-before-start-up-ù-A.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده در این مقاله برنامه­ریزی تجاری را از دیدگاه کارآفرین نوظهور تجزیه و تحلیل می­کنیم. ما ارزش برنامه­ریزی تجاری را برای کارآفرین در جایی که باید تصمیم بگیرد که آیا برنامه­ریزی کند یا خیر اندازه­گیری می­کنیم و نتایج بحثمان را با مطالعات تجربی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت کیفیت

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Quality-management-framework-for-public-management-decision-making.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف – هدف این مقاله بررسی اجرای چارچوب مدیریت کیفیت به عنوان یک ابزار استراتژیک برای مدیریت دولتی است. طرح / روش / رویکرد – این مقاله با یک مدل اولیه مبتنی بر فرایند شروع می شود؛ سپس این مدل را با…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک برون سپاری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-An-integrated-framework-for-outsourcing-risk-management.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف- این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد. طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که حالت ریسک-شکست زنجیره تامین و تحلیل اثر…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده توسعه نام تجاری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Derived-versus-full-name-brand-extensions-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده                                                             بیشترین مطالعات نام تجاری به دنبال این فرضیه هستند که درتوسعه نام تجاری از نام تجاری کامل استفاده می کنند (به عنوان مثال ،خمیر دندان oral-b  ممکن است به نخ دندان oral-b توسعه یابد). با این حال ، برخی از شرکت ها…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده توانمندسازی سازمانی و روانی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Organisational-and-psychological-empowerment-in-the-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : هدف- این مقاله با هدف شفاف­سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوشته شده است. طرح /روش­شناسی/رویکرد– بررسی­ای از 211 تن از کارمندان 30 هتل مجلل و گران در لیتوانی که به طور مستقیم با…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده یادگیری سازمانی در طراحی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/The-Learning-Organization-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف: هدف از این مقاله تعیین نفوذ عوامل سازمانی مانند تعهد رهبری، انگیزه و تعامل روی پیامدهای یادگیری است که به عنوان بهبود عملکرد و جو سازمانی تعریف می شود. طرح/ روش/ رویکرد: جنبه های متفاوتی از تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/A-combination-of-Quality-Function-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت روابط کارکنان

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Employee-relationship-management-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده مدیریت روابط کارکنان، روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اگرچه این روند تازه تأسیس و رو به رشد است ولی با…

ادامه مطلب