دانلود رایگان مقاله ترجمه شده تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمان ها

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Human-impact-issues-for-crisis-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف این مقاله ، توصیف انطباق یک مدل ارزیابی ، سیستم ارزیابی پزشکی و خدمات درمانی[1]  (TAS) است، که به هنگام رویارویی با بحران برای درک اثر عوامل انسانی یک بحران در داخل سازمان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد….

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط تجاری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Dynamic-effects-of-business-cycles-on-business-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده:  هدف- هدف این مقاله شناسائی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت با تجارت(b-to-b) در صنایع بسیار سبک است. طرح/ روش شناسی/ دیدگاه – این مقاله مطالعه موردی دقیق Outotec plc، ارائه دهنده برجسته تکنولوژی برای صنایع فلزات و معادن است….

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/The-contingency-effects-of-envncertainty-on-the-relationship-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیرة تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی زنجیرة تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می­دهد. براساس تئوری­های پردازش اطلاعات…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Impact-of-Organizational-Commitment-and-Organizational-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده این مقاله به بررسی تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی  بر قصد جابجایی کارکنان پرسنل مرکز تلفن در پاکستان می پردازد. اطلاعات از 114 پاسخ دهنده برای اندازه گیری تاثیر دو عامل بر روی قصد جابجایی مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی و…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تأثیر اندازه شرکت در عملکرد مبتکرانه

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Company-Size-Effect-in-Innovative-Performance-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده این تحقیق، نتایج پژوهشی است که هدف آن ارزیابی تأثیر اندازه ی شرکت در سبک های مدیریتی منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات و تأثیرات متناظر این سبک ها در عملکرد ابتکاری کسب و کار بوده است، ارائه می دهد. این بررسی، بر مبنای…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تأثیر هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Emerald-Article-Enhancing-emples-The-interrelated-influences-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف این مقاله، بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و خروجی­های کارمند است. به ویژه، این مقاله در جستجوی بررسی اثرات تعدیلی بالقوه­ی سبک رهبری تحولی بر روابط بین هوش عاطفی مدیران و نتایج(خروجی­های) کارمند به مانند عملکرد کارمند، رضایت…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Improving-the-executionof-suppin-management-in-organizations-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده هدف از این مقاله شناسایی فرصتهایی است که برای بهبود سطح مدیریت زنجیره تأمین لازم می باشد. یک مدل مفهومی که شرایط مشترک و داخلی SCM را پیشنهاد می دهد، بسط داده شد که عهده دار فرایندهای SCM  به عنوان پیشگامان اصلی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده سیستم های هوشمند کسب و کار

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Towards-business-intelligence-cts-of-maturity-and-culture-on-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده ادبیات سیستم های اطلاعاتی (IS) مدت زیادی است که بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) در تصمیم گیری، تأکید دارد به خصوص هنگامی که سازمان ها در محیطی به شدت رقابتی کار می کنند….

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Measuring-HRM-and-organisationconceptsissues-and-framework-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : مقدمه طی دهه­های­ بسیار، رشته­ی مدیریت منابع انسانی (HRM) نظر بسیاری از محققان را درمیان خط­مشی های متنوع به خود جلب کرده­است. چراکه دارای نقش مشارکتی و تأثیرگذاری بر مسائل پائین­دستی درون سازمان­هاست.  یکی از حوزه­های ویژه­ای که نظرات قابل ملاحظه­ای را به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اقتباس دولت الکترونیک

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Adoption-of-e-government-in-ths-Argentina-Brazil-and-Mexico-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك را مورد بحث قرار مي دهد. تحقيق ابتدا يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد و خدمات دولت الكترونيك را ارايه مي‌كند كه براي ارزيابي اقتباس آن در اين…

ادامه مطلب