پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی

. دریافت پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی توسط Homburg  در سال 1998  ساخته شده است که از 28 گویه و 7 خرده مقیاس کیفیت محصول ها و خدمات (4 سوال)، کیفیت فرایندهای مربوط به مشتری (4 سوال)، انعطاف پذیری در ارتباط با مشتری (4 سوال)، مشتری محوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

. دریافت پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی – مارتین پاچن (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه انگیزه آزمودنی ها را برای ابتکار و نوآوری در شغل اندازه گیری می نماید. پرسشنامه حاوی 6 سؤال بوده، تک مولفه ای است و در آن با استفاده از شیوه استاندارد، به تعیین امتیاز پاسخ دهندگان پرداخته شد.هدف…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

. دریافت پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه در سال 1991 توسط پارکر و کازمایر با هدف ارزیابی ابعاد موفقیت تهیه و تنظیم شد.افراد درباره ی موفقیت ایده های متفاوتی بیان می کنند . در این پرسشنامه تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها ، کم مورد ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی گروهی

. دریافت پرسشنامه اثربخشی گروهی (فردمن و یاربراق) (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه اثربخشی کارگروهی در سال 1985 توسط  فریدمن و یاربراق با هدف ارزیابی اثربخشی گروهی و تعیین اثربخش بودن گروه منتشر شد. مشتمل بر8 گویه است.روش هایی وجود دارد که یک گروه می تواند در سایه آن مشکلات خود را در زمینه های انسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انتظار از شغل

. دریافت پرسشنامه انتظار از شغل- لازیر (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه انتظار از شغل در سال 1993 توسط لازیر انتشار یافته است . این آزمون بر اساس دو بعد تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ طراحی گردیده و اهمیت عوامل انگیزشی یا بهداشتی فرد را تعیین می کند. 12 عامل و دو مولفه را…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی اساتید

. دریافت پرسشنامه ارزشیابی اساتید (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان مشتمل بر 15 سوال 5 درجه ای می باشد . دو مولفه را در بر میگیرد و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در حال حاضر از این پرسشنامه برای انجام ارزشیابی روش تدریس اعضای هیات علمی خود استفاده می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بانکداری اینترنتی

. دریافت پرسشنامه تصویر بانکداری اینترنتی ( به همراه یک مقاله بیس رایگان) پرسشنامه تصویر بانکداری اینترنتی توسط Flavian،  Torres و Guinaliu  در سال 2004  ساخته شده است که از 21 گویه 5 خرده مقیاس دسترسی به خدمات (5 سوال)، خدمات ارائه شده (5 سوال)، ارتباط شخصی (5 سوال)، امنیت (3 سوال) و شهرت (3 سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز

. دریافت پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط رابینز و کولتر در سال 1996 تهیه و تنظیم شده است. شامل 22 سوال است که مشتمل بر مولفه های خلاقیت، مخاطره پذیری،استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده ، اعتقاد به مقدسات می باشد. جان باتیست سی(1819) کارآفرین را به عنوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی

. دریافت پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی (به همراه یک مقاله بیس رایگان) پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی شامل 30 سوال است .سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. کیفیت عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگی های یک محصول…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین

. دریافت پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب در سال 2009 توسط هاسین تهیه و تنظیم شده است. مشتمل بر 8 سوال 5 درجه ای است .این پرسشنامه تک مولفه ای می باشد و  هدف آن بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است…

ادامه مطلب