پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تعریف مفهومی و عملیاتی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان از 16 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت از خدمات واحد اورژانس بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش میزان رضایت بیماران از پرستاران در بخش قلب و عروق

  دریافت پکیج پرسشنامه عملکرد سازمانی در محیط های تجاری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مربوطه با هدف تعیین میزان رضایت بیماران از پرستاران بخش قلب و عروق تنظیم شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت عمومی

  دریافت پکیج   پرسشنامه سلامت عمومی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه در سال 1972 توسط گلدبرگ و به منظور شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیط های مختلف تدوین شده است. سوال های پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در چهار هفته (یک ماه) اخیر می پردازد، در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(1987)

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(1987) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ابزار اصلی پژوهش شامل پروفایل سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران(1987) است که نسخه انگلیسی آن شامل 52 آیتم است که با استفاده از قالب پاسخ 4 نقطه ای ( 1= هرگز، 2= برخی…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار

.  دریافت پکیج پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی دیدگاه پرستاران در خصوص موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار (عوامل فردي واجتماعي، ويژگي هاي شغلي، شرايط باليني بيمار، عوامل محيطي) است. (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود بیمار انگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

.  دریافت پکیج پرسشنامه خود بیمار انگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بيس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای 45 سوال بوده و هدف آن ارزيابي میزان اختلال خودبیمارانگاری در افراد از ابعاد مختلف (شکایت های بدنی و اشتغالات ذهنی، ترس و نگرانی) است. (توضیحات کامل در داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

 . دریافت پکیج  پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بيس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف بررسی ابعاد شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب (شان ذاتی در خانواده، شان ذاتی در جامعه، شان ذاتی در محیط های درمانی) می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش اعتماد بیمار به پزشک (Wake-Forest)

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش اعتماد بیمار به پزشک (Wake-Forest) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) در مقاله ای که توسط Hall و همکاران در سال 2006 میلادی در مورد بررسی اعتماد به پزشکان در آمریکا منتشر شده، نویسنده به این مطلب اشاره دارد که پرسشنامه ی (WF) Wake-Forest به دلیل عدم…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های جسمی پاول و انرایت

  دریافت پکیج پرسشنامه نشانه های جسمی پاول و انرایت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نشانه های جسمی دارای 18 عبارت است که توسط پاول و انرایت در سال 1991 بمنظور سنجش نشانه های جسمی همچون طپش قلب، سرگیجه و … تهیه شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه در سال ۱۹۹۲ توسط ون كورف و همكاران براي اندازه گيري شدت درد مزمن ساخته شد (به نقل از اسميت و همكاران، ( 1997). در اين پرسشنامه سه مجور ارزيابي مي گردد.  شدت درد، ثبات يا…

ادامه مطلب