مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

  دریافت پکیج مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس شکایات روان تنی توسط تاکاتا و ساکاتادر سال 2004 در ژاپن ساخته و اعتباریابی شده است که از 30 سوال تشکیل شده است و از ساختار تک عاملی برخوردار است که به منظور سنجش شکایات روان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ

  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی (MCDAS) توسط ونگ و همکاران در سال 1998 ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ترس و اضطراب کودکان…

ادامه مطلب

مقياس پرسشنامه ترس از حركت تمپا (TSK)

  .  دریافت پکیج مقياس پرسشنامه ترس از حركت تمپا (TSK) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 11 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ميزان ترس از حركت از ابعاد مختلف (باور به آسيب ديدگي، اجتناب از فعاليت) مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه كيفيت زندگي در بيماران ديابتي توماس و همكاران (DQOL) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزيابي كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 1 و 2 است. در پژوهش (منبع داخل فايل)  روايي محتوايي و روايي ثبات دروني اين…

ادامه مطلب

مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (1992)

  .  دریافت پکیج مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (1992) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 7 سوال داشته و هدف آن سنجش شدت درد در افراد مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف 11 گزينه اي مي باشد که امتیازات در جدول اصلی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی

   پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی  اين پرسشنامه 28 گويه دارد و با هدف ارزیابی نشانگان مرضی پیش از قاعدگی طراحی شده است و دارای دو بخش نشانه های روانشناختی و نشانه های جسمی می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري (مخصوص نمره مربی)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري (مخصوص نمره مربی) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 34 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرسشتاری مربیان از ابعاد مختلف (برنامه ريزي، مشكل گشايي، تهيه برنامه ماهانه براي شيفتهاي كاري پرسنل، سازمان دهي، ارتباطات حرف هاي…

ادامه مطلب

مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

  دریافت پکیج مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) همانند نسخه اصلی IAS، نسخه فارسی این ابزار، شامل نه خرده مقیاس است که هر کدام از سه آیتم تشکیل شده است. هر کدام از این نه خرده مقیاس، براساس مقیاس لیکرتی پنج درجه ای از…

ادامه مطلب

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

  دریافت پکیج مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیتی اسکیزوتایپی (STA) توسط کلاریج و بروکزدر سال 1984، در آکسفورد ساخته شد. این پرسشنامه از 27 گویه و 3 خرده مقیاس تجارب ادراکی غیر معمول (9 سوال)، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی (10 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به بارداری ،زایمان و مراقبت از کودک

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به بارداری،زایمان و مراقبت از کودک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک،توسط شعله نمازی در سال 1372 ساخته شده و در پایان نامه وی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 18 سوال می باشد که سوالات دارای سلسله مراتب…

ادامه مطلب