پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ پرسشنامه بهزیستی ذهنی وارویک- ادینبورگ توسط تنانت و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی طراحی و تدوین شده است و دارای ۱۴ سوال می باشد. در ایران نیز توسط رجبی (۱۳۹۱) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵ (Student Engagement Scale (SES پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط گونیوس و کوزو (۲۰۱۵) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط برقی ایرانی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵

    پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران ۱۹۹۵ organizational agility questionnaire پرسشنامه چابکی سازمانی توسط گلدمن و همکاران (۱۹۹۵) به منظور سنجش چابکی سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال  و ۴ مولفه پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴

    پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴ Psychological separation Scale پرسشنامه جدایی روانشناختی توسط هافمن (۱۹۸۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط واحدی (۱۳۹۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲۴ سوال و مولفه های سازه های استقلال کنشی، استقلال…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما ۲۰۰۸

    پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما ۲۰۰۸ Achievement Goal Questionnaire-Revised پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت توسط الیوت و مورایاما (۲۰۰۸) به منظور سنجش هدف پیشرفت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط شکری و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش هدف پیشرفت در دانشجویان اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی

    پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی توسط امینی فر و صالح صدق پور (۱۳۸۹) به منظور سنجش انگیزه پیشرفت ریاضی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من می خواهم مهارت خود را در ریاضی افزایش دهم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه

    پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه پرسشنامه کیفیت مراقبت مادرانه توسط قنبری و همکاران (۱۳۹۰) به منظور سنجش کیفیت مراقبت مادرانه طراحی و تدوین شده است.. این پرسشنامه دارای ۳۲ و سه مولفه تعارض و سردرگمی، حساس بودن و پاسخ دهی و دسترس پذیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رهبری معنوی فرای

        پکیج پرسشنامه رهبری معنوی فرای این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد رهبری معنوی می باشد. تعریف مفهومی رهبری معنوی رهبری معنوی: رهبری معنوی شامل برانگیختن و الهام بخشیدن کارکنان از طریق یک بینش متعالی و یک فرهنگ بر مبنای ارزش­های نوع دوستانه برای پرورش نیروی انسانی با انگیزه، متعهد بهره…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری

        پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد سبک های یادگیری می باشد. تعریف مفهومی سبک های یادگیری سبک های یادگیری: سبک یادگیری عبارتست از رفتارهای معین شناختی، عاطفی و روانی اجتماعی که به عنوان شاخص های نسبتاً پایدار در زمینه نحوه ادراک، تعامل و واکنش نسبت به…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی

        پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خیانت زناشویی می باشد. تعریف مفهومی خیانت زناشویی خیانت زناشویی: خیانت بخشی از رفتار انسان و پدیدهای بین فردی است که به راحتی نمی توان آن را مشاهده کرد. اغلب مردم برای داشتن عشق واقعی و روابط متعهد عاشقانه اشتیاق دارند…

ادامه مطلب