پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دریگوتاس و همکاران (1999)

پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دریگوتاس و همکاران (1999) (Drigotas tendency for extramarital relationships (1999 پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی توسط دریگوتاس و همکاران (1999) به منظور سنجش میزان تمایل به روابط فرازناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دارای 11 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی

پرسشنامه  نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی (Marital Intimate Needle Questionnaire (2001 پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی توسط باگاروزی (2001) به منظور سنجش میزان نیازهای صمیمیت زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی دارای 44 سوال و 9 مولفه صمیمیت عاطفی، صميمت روانشناختي، صميمت عقلاني، صميمت جنسي،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997)

پرسشنامه استرس شغلی استایمنتز (1997) (Job stress Questionnaire staymntz (1997 پرسشنامه استرس شغلی توسط استایمنتز (1997) به منظور سنجش میزان استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس شغلی دارای 36 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به دلیل ساعات طولانی کار و کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی ساویکاس (2012)

پرسشنامه سازگاری شغلی ساویکاس (2012) Career adaptability questionnaires Savickas (2012) پرسشنامه سازگاری شغلی توسط ساویکاس (1996) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 24 سوال و 4 مولفه دغدغه، کنجکاوی، کنترل، اعتماد می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی

پرسشنامه  سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی (Professional Adjustment Questionnaire Dawis & Lofquist (1984 پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (1984) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 22 سوال و 6 مولفه ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی لی و همکاران (2006) – 5 سوالی Human Resource Management Questionnaire پرسشنامه شبکه های اجتماعی توسط لی و همکاران (2006) به منظور سنجش شبکه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شبکه های اجتماعی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنبلی اجتماعی جورج (1992)

پرسشنامه تنبلی اجتماعی جورج (1992) Social loafing Questionnaire George (1992) پرسشنامه تنبلی اجتماعی توسط جورج (19992) به منظور سنجش میزان تنبلی اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنبلی اجتماعی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر ببینم که معلمان دیگری برای کمک…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن(1999) – 17 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن(1999) – 17 سوالی Social adjustment questionnaire Pickle & Weissman, (1999) پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط پی کل و ویسمن (1999) به منظور سنجش میزان سازگاری اجتماعی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی خلاق بیگیتو (2006)

پرسشنامه خودکارآمدی خلاق بیگیتو (2006) Creative self-efficacy Begetoo (2006) پرسشنامه خودکارآمدی خلاق توسط بیگیتو (2006) به منظور سنجش میزان خودکارآمدی خلاق افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی خلاق دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی که ایده های جدید به ذهنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه روابط حسنه ماتسون (1983) – 6 سوالی

پرسشنامه  روابط حسنه ماتسون (1983) – 6 سوالی Good Relationships Questionnaire Matson (1983) پرسشنامه روابط حسنه توسط ماتسون (1983) به منظور سنجش روابط حسنه در بین افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه روابط حسنه دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من می…

ادامه مطلب