پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان

دریافت پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان این پرسشنامه شامل ۲۸ سوال و ۹ بعد می باشد: ابعاد پرسشنامه: کارمندیابی/ انتخاب/ به کار گماری/ مدیریت عملکرد/ مراکز ارزیابی/ توسعه و آموزش/ مدیریت کارراهه/ جبران خدمات/ انضباط     روایی و پایایی: دارد  نحوه نمره گذاری: دارد  مولفه: دارد  منبع: دارد  تعداد صفحه:۶  نوع فایل:…

ادامه مطلب

پرسشنامه اتوماسیون اداری

دریافت پرسشنامه  اتوماسیون اداری از سایت مادسیج   پرسشنامه استاندارد اتوماسیون اداری  عادل(منبع داخل فایل)  که شامل ۳۰ گویه و شش مولفه ای رسیدن به هدف ها ، کیفیت تصمیم گیری ،کیفیت تجزیه و تحلیل ،ورود ایده های جدید ،کیفیت پاسخگویی،اصلاح فرایند های کاری  از می باشد. اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری  پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (۱۳۸۹) شامل  ۳۰گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه CRM  نوعی راهبرد کسب وکار است که فراتر از افزایش حجم مبادلات می رود و هدف آن افزایش سودآوری، درآمد و رضایت مشتری است. برای تحقّق این اهداف، سازمانها از مجموعه وسیعی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

  دریافت پکیج پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی دارای ۴۱ گویه است و طیف نمره گذاری آن بر حسب لیکرت پنج درجه ای و از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه خودرهبری

دریافت پرسشنامه خودرهبری  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۸ مولفه است .نحوه امتیازبندی پرسشنامه خودرهبری براساس طیف لیکرت از خیلی مخالف تا خیلی موافق می باشد. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد  نام پرسشنامه : خودرهبری  تعداد سوال: ۲۶  نحوه امتیاز بندی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

دریافت پرسشنامه رهبری خدمتگزار از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۴ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد. ابعاد خدمت رسانی تواضع و فروتنی قابلیت اعتماد مهرورزی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه انسانی

دریافت پرسشنامه سرمایه انسانی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۳ مولفه و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه : نمونه این پرسشنامه  در اینترنت وجود ندارد  نام پرسشنامه :سرمایه انسانی  روایی و پایایی : دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعالی سازمانی

  دریافت پکیج پرسشنامه تعالی سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعالی سازمانی دارای ۵۰ گویه می باشد. در این پژوهش منظور از تعالی سازمانی  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۵۰گویه ای   پرسشنامه می­دهند . (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

دریافت پرسشنامه بازاریابی رابطه مند  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و دارای ۵ مولفه کلی و ۱۸ مولفه فرعی و ۳۵ سوال همچنین به صورت طیف لیکرت می باشد و منبع  آن  پایان نامه ارشد دانشگاه تهران می باشد که داخل فایل ذکر شده است. مادسیج پشتیبان پژوهشی دانشجویان ایران توجه :…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش کارکنان

دریافت پرسشنامه استاندارد انگیزش کارکنان همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss   پرسشنامه استاندارد انگیزش کارکنان  شامل  ۲۵گویه و هدف آن بررسی میزان انگیزش در بین کارکنان می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه انگیزش در لغت به معنای انگیختن، تحریک و ترغیب کردن و انگیزه به معنای آنچه که کسی را به…

ادامه مطلب