پرسشنامه عملکرد بازاریابی آلروبی 2013

      پرسشنامه عملکرد بازاریابی آلروبی 2013 پرسشنامه عملکرد بازاریابی توسط آلروبی در سال (2013) به منظور سنجش عملکرد بازاریابی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط مردشتی (1394) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 3 سوال باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007)

      پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی راجاگوپال (2007) پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی توسط راجاکوپال در سال (2007) به منظور سنجش ابزارهای ارتباطات بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه  این پرسشنامه دارای 32 سوال و 7 مولفه تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، شهرت و بانی گری…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه ­مند ادبیات و پرسشنامه بازاریابی رابطه ­مند مفهوم بازاريابي رابطه ­مند اولين­بار در ادبيات بازاريابي آمريكا از سوی بری (1983) در زمینه ی سازمان­های خدماتی ارائه شد؛ وی بازاریابی رابطه مند را به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف کرده است     توجه: این فایل تنها جهت کمک…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز 15 سوالی

      پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز 15 سوالی پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز بر اساس پرسشنامه های  پلونسکی و همکاران (2008) و لی و همکاران (2010) به منظور سنجش آمیخته بازاریابی سبز طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 4 مولفه محصول سبز، ترفیع سبز، قیمت سبز و توزیع سبز…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

ادبیات و پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز ادبیات و پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز پیتر دراکر پدر مدیریت نوین، در مورد بازاریابی می­گوید: هدف بازاریابی افزایش فروش با تکیه بر آگاهی و شناخت مشتری است، تا کالا یا خدمت ارائه شده با نیازهای مشتری همخوانی داشته باشد. بازاریابی در ادبیات بازرگانی امروز دنیا، به معنی کلیه تلاش­هایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت برند آکر 1997- 11 سوالی

    پرسشنامه استاندارد  شخصیت برند آکر 1997- 11 سوالی پرسشنامه شخصیت برند توسط آکر (1997) به منظور سنجش شخصیت برند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 11 سوال و 3 مولفه هیجان، صلاحیت، دلفریب می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (خدمات اين شركت با توجه به منحصر به…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به برند نام و همکاران 2011

    پرسشنامه استاندارد وفاداری به برند نام و همکاران 2011 پرسشنامه وفاداری به برند توسط نام و همکاران (2011) به منظور سنجش وفاداری به برند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 3 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این برند را به تمامی کسانی که می شناسم…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی درونی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی درونی پرسشنامه بازاریابی درونی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 19 گویه و 6 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من بر این باورم که…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه آمیخته بازاریابی و بازاریابی سبز

ادبیات و پرسشنامه آمیخته بازاریابی و بازاریابی سبز بازاریابی فرایند برنامه ریزی و قیمت گذاری، تشویق و ترقیب و توزیع عقاید، کالاها و خدمات جهت ایجاد مبادلاتی است که هم رضایت شخصی و هم اهداف سازمانی را موجب می گردد. بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی- اجتماعی تعریف می شود که بوسیله آن افراد و گروه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش بازاریابی – 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد هوش بازاریابی  – 14 سوالی پرسشنامه هوش بازاریابی، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 14گویه و دارای 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مدیران سازمان از یکدیگر…

ادامه مطلب