پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی توسط Wolfinbarger و Gilly در سال 2003 ساخته شده است که از 87 گویه و 9 خرده مقیاس قابلیت اعتماد – تأمین سفارش (15 سوال)، خدمات رسانی به مشتری (8 سوال)، توجه شخصی (6 سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملكرد نيروي فروش

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عملكرد نيروي فروش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 27 گويه دارد و نمره گذاري آن بر حسب طيف ليكرت 5 گزينه اي است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های فروش توسط Rentz، Shepher، Tashchian، Dabholkar و Ladd  در سال 2002ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس مهارت های بین شخصی (5 سوال)، مهارت های فروشنده (5 سوال) و دانش…

ادامه مطلب

مقیاس پیش بینی فروش جاستر

  دریافت پکیج مقیاس پیش بینی فروش جاستر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس پیش بینی فروش جاستر از 1 گویه ساخته شده است که به منظور ارزیابی نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان بکار می رود. نمره گذاری این مقیاس با طیف یازده نقطه ای (از صفر تا 10) می باشد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

    دریافت پکیج پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف آن بررسی نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش ضایعات، ترفیع سبز، بازار ارگانیک) می باشد. شیوه نمره…

ادامه مطلب