پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

دریافت پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع پرسشنامه  عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع دارای 31 سوال و هدف از آن تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع  می باشد. تعریف مفهومی مدیریت کیفت فراگیر یک فلسفه مدیریتی است که نیاز های مشترک و اهداف شرکت را جدایی ناپذیر می داند ، در تجارت ، صنعت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز MRP

دریافت پرسشنامه استاندارد عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز Mrp پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز   دارای 7 مولفه حمایت مدیریت عالی، برنامه ریزی رسمی پروژه، صحت داده ها، ترتیبات سازمانی، آموزش، سیاست ها و رویه های کنترل، ویژگی های سخت افزار / نرم افزار، ویژگی های فردی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویه های پلیس

دریافت پرسشنامه استاندارد رویه های پلیس پرسشنامه رویه های پلیس دارای 11 سوال و هدف از آن بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس می باشد. تعریف مفهومی رویه در لغت به معنی شیوه، روش، طرز عمل و اسلوب عملكرد آمده است. در ادبیات مدیریت، رویه ­ها، یكی از انواع برنامه­ ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان ها

پرسشنامه استاندارد دلایل ارتقا، شغلی در سازمان ها پرسشنامه ارتقای شغلی دارای 8 سوال و هدف از آن بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه ارتقاي شغلي براي ايجاد انگيزه در كاركنان و  حفظ ارزش آن ها طراحي شده است كه علاوه بر اعطاي جوايز مالي، موجب انگيزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه حلقه های کیفیت

پرسشنامه استاندارد حلقه های کیفیت این پرسشنامه ، به بررسی مراحل ایجاد حلقه های کیفیت در سازمان می پردازد و دارای پنج مولفه آغاز، توسعه، اجرا،  آموزش فنون حل مساله در فرآیند حلقه کیفیت ، ارزیابی و 18 تا سوال می باشد و هدف از آن بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی در بیمارستان پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان دارای 4 مولفه مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت ،مقیاس تاکید بر کیفیت ، مقیاس اعتماد/تعلق سازمانی، مقیاس اطلاعات/ارتباطات ، مقیاس انسجام دارای 32 سوال هدف از این پرسشنامه، بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت 1 تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه کالاهای جدید

پرسشنامه استاندارد توسعه کالاهای جدید پرسشنامه توسعه کالاهای جدید داری 8 مولفه نظام مند بودن، گرایش تکنولوژی ، گرایش به طراحی، گرایش بازار ،استفاده از منابع، مبنای تلاش صورت گرفته برای کالاهای جدید، مفهوم سازی کالای جدید، مدیریت کالای جدیدو 51 سوال و هدف آن بررسی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه کالاهای جدید می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد پلیس

پرسشنامه استاندارد تعهد پلیس پرسشنامه تعهد پلیس دارای 3 مولفه عامل غرور؛عامل اهداف،عامل مشارکت و 15 سوال و هدف از آن  بررسی میزان تعهد نیروهای پلیس به کار و سازمان  می باشد. مولفه ها مولفه ها سوالات عامل غرور 1 تا6 عامل اهداف 7 تا 10 عامل مشارکت 11 تا 15 تعریف مفهومی مودی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثیرات مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه استاندارد تاثیرات مدیریت کیفیت جامع پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای 14 سوال و هدف آن بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان می باشد. تعریف مفهومی مدیریت کیفت فراگیر یک فلسفه مدیریتی است که نیاز های مشترک و اهداف شرکت را جدایی ناپذیر می داند ، در تجارت ، صنعت و خدمات…

ادامه مطلب

پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

پرسشنامه استاندارد اهمیت کیفیت در سازمان پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان که هدف آن بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان می باشد دارای 37 سوال لیکرتی می باشد. تعریف مفهومی جانسون و دیگران در 1997 کیفیت را بدین گونه تعریف می کنند : کیفیت تمام جوانب یک کسب و کار را در بر میگیرد و…

ادامه مطلب