پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 20 گويه دارد و هدف آن ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

  .  دریافت پکیج پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 30 گويه است. اين ابزار ديدگاه فرد نسبت به موفقيت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه منبع استرس (شغل) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون به مدیران و تصمیم گیرندگان اختصاص دارد و فشار کاری آنها را به کمک 32 سوال ارزیابی می کند. با این همه، حتی اگر مدیر نباشید و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده شما نباشد، می توانید به…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشكلات گردشگري ورزشي (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 45 گويه بوده و هدف آن بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه تجارت الکترونیک

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تجارت الکترونیک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان استفاده از تجارت الکترونیک و نیز تاثیرگذاری آن مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

  .  دریافت پکیج پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز 1989) که توسط دکتر الوانی ترجمه شده است که شامل 35 سوال می باشد در پنج گزینه همیشه، غالبا، گاهی، به ندرت، هیچگاه، توسط مدیران پاسخ داده می شود. و هدف آن ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور

  .  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون 47 ماده دارد و برای ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به شغل شان بکار برده می شود. پاسخ ها به صورت 6 درجه ای از کاملا مخالفت تا کاملا موافق تنظیم شده است. (توضیحات کامل در داخل فایل)

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش ميزان بهره وري در سازمان

  .  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش ميزان بهره وري در سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده كه هدف ان سنجش ميزان بهره وري در سازمان است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 27 سوال است كه هدف كلي آن سنجش ميزان وفاداري مشتريان سازمان و يا ماندگاري يك مارك اختصاصي در ذهن مشتريان آن سازمان است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

  .  دریافت پکیج پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای دو قسمت می باشد. قسمت اول شامل 15 سوال می باشد و به بررسی ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد. قسمت دوم پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و اثربخشی دوره…

ادامه مطلب