پرسشنامه بخشش ری و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه بخشش ری و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بخشش توسط Rye، Loiacono، Flock، Olszewski، Heim و Madia در سال 2001 ساخته شده است که از 15 گویه و 2 خرده مقیاس فقدان احساس منفی (10 سوال) و وجود احساس مثبت (5 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران (FHI)

  دریافت پکیج شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران (FHI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص سرسختی خانواده (FHI) توسط ماریلین آی. مک کوبین، همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون(1991) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان سرسختی خانواده در قبال اضطراب و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI)

  دریافت پکیج مقیاس  پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان (AAPI) توسط استفان. جی. باولک (1984) ساخته شده است که از 32 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش نگرشها و نقش های والدینی و فرزندپروری بزرگسالان و نوجوانان بکار…

ادامه مطلب

مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین

  دریافت پکیج مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس (KFLS) توسط والتر آر. اسچام ، آنتونی پی. جوریچ و استفان آر. بولمن(1986) ساخته شده است که از 4 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE)

  دریافت پکیج پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی (FILE) توسط همیلتون آی. مک کوبین، جوآن ام. پاترسون و لانس آر. ویلسون(1991) ساخته شده است که از 71 گویه و 9 خرده مقیاس فشارهای درون خانوادگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار توسط Grace و Griffin در سال 2009 ساخته شده است که از 8 گویه و 2 خرده مقیاس خودمحور (4 سوال) و دیگر محور (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس

  دریافت پکیج پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی توسط Venkatraman و Price در سال 1990 ساخته شده است که از 16 گویه و 2 خرده مقیاس نوجویی شناختی (8 سوال) و نوجویی احساسی (8 سوال) تشکیل شده است که به…

ادامه مطلب

مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS)

  دریافت پکیج مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس عملکرد خانواده (FFS) توسط مارک ال. تاویتیان، جودیث لوبینر، لورا گرین، لاورنس سی. گربستین و وای ناف ولیسر(1987) ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد خانواده بکار می…

ادامه مطلب

مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I)

  دریافت پکیج مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس برابری / عدم برابری (E/I) توسط جان تراپمن, رابرت پترسن، ماری یوتن و الین هاتفیلد(1981) ساخته شده است که از 26 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش برابری در روابط زناشویی بکار می رود. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده ریچین

  دریافت پکیج پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده ریچین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده توسط Richine در سال 1983ساخته شده است که از 21 گویه و 4 خرده مقیاس مقاومت در مقابل درخواست (5 سوال)، تقاضای اطلاعات یا کمک (5 سوال)، تقاضای جبران خسارت (5 سوال) و…

ادامه مطلب