شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران (FHI)

  دریافت پکیج شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران (FHI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص سرسختی خانواده (FHI) توسط ماریلین آی. مک کوبین، همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون(۱۹۹۱) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان سرسختی خانواده در قبال اضطراب و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI)

  دریافت پکیج مقیاس  پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان باولک (AAPI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال – نوجوان (AAPI) توسط استفان. جی. باولک (۱۹۸۴) ساخته شده است که از ۳۲ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش نگرشها و نقش های والدینی و فرزندپروری بزرگسالان و نوجوانان بکار…

ادامه مطلب

مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین

  دریافت پکیج مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس (KFLS) توسط والتر آر. اسچام ، آنتونی پی. جوریچ و استفان آر. بولمن(۱۹۸۶) ساخته شده است که از ۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE)

  دریافت پکیج پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی (FILE) توسط همیلتون آی. مک کوبین، جوآن ام. پاترسون و لانس آر. ویلسون(۱۹۹۱) ساخته شده است که از ۷۱ گویه و ۹ خرده مقیاس فشارهای درون خانوادگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار توسط Grace و Griffin در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است که از ۸ گویه و ۲ خرده مقیاس خودمحور (۴ سوال) و دیگر محور (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس

  دریافت پکیج پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی توسط Venkatraman و Price در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۲ خرده مقیاس نوجویی شناختی (۸ سوال) و نوجویی احساسی (۸ سوال) تشکیل شده است که به…

ادامه مطلب

مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS)

  دریافت پکیج مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس عملکرد خانواده (FFS) توسط مارک ال. تاویتیان، جودیث لوبینر، لورا گرین، لاورنس سی. گربستین و وای ناف ولیسر(۱۹۸۷) ساخته شده است که از ۴۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد خانواده بکار می…

ادامه مطلب

مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I)

  دریافت پکیج مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس برابری / عدم برابری (E/I) توسط جان تراپمن, رابرت پترسن، ماری یوتن و الین هاتفیلد(۱۹۸۱) ساخته شده است که از ۲۶ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش برابری در روابط زناشویی بکار می رود. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده ریچین

  دریافت پکیج پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده ریچین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده توسط Richine در سال ۱۹۸۳ساخته شده است که از ۲۱ گویه و ۴ خرده مقیاس مقاومت در مقابل درخواست (۵ سوال)، تقاضای اطلاعات یا کمک (۵ سوال)، تقاضای جبران خسارت (۵ سوال) و…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل

  دریافت پکیج پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه احساسات توسط Mehrabian و Russell در سال ۱۹۷۴ ساخته شده است که از ۱۸ گویه و ۳ خرده مقیاس لذت (۶ سوال)، برانگیختگی (۶ سوال) و تسلط (۶ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش احساسات فرد نسبت…

ادامه مطلب