پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل

  دریافت پکیج پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه احساسات توسط Mehrabian و Russell در سال 1974 ساخته شده است که از 18 گویه و 3 خرده مقیاس لذت (6 سوال)، برانگیختگی (6 سوال) و تسلط (6 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش احساسات فرد نسبت…

ادامه مطلب

مقیاس هیجان خواهی آرنت

  دریافت پکیج مقیاس هیجان خواهی آرنت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس هیجان خواهی آرنت، با اجتناب از محدودیت هاي نسخه پنجم زاکرمن در پی کشف رابطه هیجان خواهی با انواع گوناگون رفتار(1992) ساخته شده است. مقیاس آرنت با مفهومی از هیجان خواهی با نیاز به تازگی و شدت محرك به عنوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه سکوت هنگام اختلاف نظر با همسر

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سکوت هنگام اختلاف نظر با همسر از 13 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش سکوت کردن هنگام اختلاف نظر با همسر بکار می رود.اگر تعداد «بله» هایی که آزمودنی در پرسشنامه علامت میزند چهار یا…

ادامه مطلب

آزمون دیداری بنتون

. دریافت آزمون دیداری بنتون (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) آزمون دریافتی بنتون آزمون ترسیمی است که هدف اولیه ارزیابی آن تحلیل وضعیت های شناختی فردی است .همچنین برای غربال کردن افراد به منظور تشخیص آسیبهای مغزی به کار می روند ولی پژوهش های مربوط به کاربرد بالینی انها بسیار فراتر از آن است .آزمون…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشهای شخصی شری و ورما

. دریافت پرسشنامه ارزش های شخصی شری و ورما (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ارزش های شخصی توسط شری و ورما در سال 1971 تهیه و تنظیم شد .هدف از طراحی این پرسشنامه سنجش انواع ارزش های شخصی در افراد است .این پرسشنامه متشکل از 11 مولفه می باشد که عبارتند از : ارزش…

ادامه مطلب

مقياس عشق مثلثي استرنبرگ

. دریافت مقياس استاندارد عشق مثلثي استرنبرگ اين مقياس داراي 45 گويه است و توسط دكتر گنجي ترجمه شده است . به نظر استرنبرگ عشق مثل يك مثلث است و بهترين عشق به مثلث متساوي الاضلاع شباهت دارد . منظور اين است كه عشق سه عنصر دارد : صميميت ، هوس و تعهد . عشق…

ادامه مطلب