پرسشنامه استاندارد رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت  ۲۰۱۵

        پرسشنامه استاندارد رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت  ۲۰۱۵ پرسشنامه استاندارد رهبری فضیلت گرا توسط وانگ و هکت (۲۰۱۵) به منظور سنجش رهبری فضیلت گرا طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۴ مولفه شجاعت، اعتدال، عدالت، دوراندیشی و انسانیت می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه های رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی

        پکیج پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های آموزشی این پکیج شامل ۳ پرسشنامه در مورد رفتار شهروندی سازمانی در مدارس، نظام های آموزشی و معلمان می باشد. تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی  فیلیپ ال رایس ۱۹۹۲

        پرسشنامه استاندارد استرس شغلی  فیلیپ ال رایس ۱۹۹۲ Occupational Stress questionnaire پرسشنامه استرس شغلی توسط فلیپ ال رایس  در سال (۱۹۹۲) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۷ سوال و ۸ مولفه روابط بین فردی، خستگی فیزیکی، علایق شغلی، فشار کاری، انتظارات شغلی، نیروی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باز طراحی شغلی اسلمپ و ولا برودریک (۲۰۱۳)

      پرسشنامه استاندارد باز طراحی شغلی اسلمپ و ولا برودریک (۲۰۱۳)  The job crafting questionnaire پرسشنامه باز طراحی شغلی توسط اسلمپ و ولا برودریک (۲۰۱۳) به منظور سنجش باز طراحی شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و ۳ مولفه باز طراحی شغلی وظیفه ای، شناختی و رابطه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش بر اساس مدل نانوکا و تاکه اوچی

      پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش بر اساس مدل نانوکا و تاکه اوچی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نانوکا و تاکه اوچی توسط عباس پور و همکاران درسال (۱۳۹۶) به منظور سنجش مدیریت دانش در میان اعضای هیئت علمی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۸ سوال و ۸ مولفه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت کلاسی مارتین و همکاران ۲۰۰۸

      پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت کلاسی مارتین و همکاران ۲۰۰۸ پرسشنامه سبک های مدیریت کلاسی توسط مارتین و همکاران در سال (۲۰۰۸) بر اساس چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن(۱۹۸۶) به منظور سنجش مدیریت کلاسی طراحی و تدوین شده است. و این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه مدیریت مداخله گر،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از صندلی اداری

      پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از صندلی اداری پرسشنامه رضایتمندی از صندلی اداری توسط کیوانی و همکاران در سال (۱۳۹۷) به منظور سنجش رضایتمندی از صندلی اداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ می باشد و بر اساس طیف سه گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اهرم ها یا دکمه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون ۲۰۰۳

      پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون ۲۰۰۳ (Knowledge Management Assessment Instrument (KMAI پرسشنامه مدیریت دانش توسط لاوسون در سال (۲۰۰۳) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و شامل ۶ مولفه دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و به کار گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن ۱۹۹۹

      پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کنراد و نیومن ۱۹۹۹ Knowledge Management Questionnaire 1999 پرسشنامه مدیریت دانش توسط کنراد و نیومن در سال (۱۹۹۹) به منظور سنجش مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و شامل ۴ مولفه خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش  و به کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران ۲۰۰۵ (Career aspiration Inventory (CAI پرسشنامه آرزوهای شغلی توسط بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش آرزوهای شغلی طراحی و تدوین شده است. این محققان پرسشنامه مذکور را از شین ایکباریا و همکاران، (۱۹۹۹) و هاکمن و الدوهام (۱۹۷۵) بر گرفته اند. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب