پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد نشانه های آغازگر میل جنسی مک کال و مستون ۲۰۰۶ (Cues for Sexual Desire Scale (CSDS پرسشنامه نشانه های آغازگر میل جنسی توسط مک کال و مستون (۲۰۰۶) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط هاشمی نژاد و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان پرسشنامه الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان توسط مک شیرازی و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و دو عامل الگوی زندگی فردی و الگوی زندگی اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴

    پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴ (Relationship scale questionnaire (RSQ پرسشنامه مقیاس های رابطه توسط گریفین و بارتولومیو (۱۹۹۴) به منظور سنجش برای توصیف سبک های دلبستگی با اقتباس از پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور (۱۹۸۷) طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز با نام مقیاس های رابطه در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد

    پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد پرسشنامه نگرش جوانان به مواد توسط رفیعی و علی پور (۱۳۹۴) به منظور سنجش نگرش جوانان به مواد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و پنج مولفه تمایل به مواد، عدم تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری، باور نادرست به آثار مثبت جسمی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده کنترل عمل دیفندروف و همکاران ۲۰۰۰

    پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده کنترل عمل دیفندروف و همکاران ۲۰۰۰ Action Control Scale پرسشنامه کنترل عمل توسط دیفندروف و همکاران (۲۰۰۰) به منظور سنجش کنترل عمل طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرخی و حسین چاری (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و سه مولفه کناره…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیاز به منحصر به فرد بودن تیان و همکاران ۲۰۰۱- ۱۷ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نیاز به منحصر به فرد بودن تیان و همکاران ۲۰۰۱- ۱۷ سوالی Consumers’ need for uniqueness scale پرسشنامه نیاز به منحصر به فرد بودن تیان و همکاران (۲۰۰۱) به منظور سنجش نیاز به منحصر فرد بودن مصرف کنندگان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و چهار مولفه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کمال گرایی

        پکیج پرسشنامه کمال گرایی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد کمال گرایی می باشد. تعریف مفهومی کمال گرایی کمال گرایی: کمال گرایی به عنوان تمایل فرد برای وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها که خود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی را به دنبال دارد، تعریف…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه عزت نفس

        پکیج پرسشنامه عزت نفس این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد عزت نفس می باشد. تعریف مفهومی عزت نفس عزت نفس: اصطلاحی در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می‌باشد. عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، درباره ارزش و اهمیت خود دارد. معرفی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی

        پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد ذهن آگاهی می باشد. تعریف مفهومی ذهن آگاهی ذهن آگاهی: ذهن‌آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت‌های مراقبه شرقی گرفته شده اما بیشترین بحث و تمرین را در فرهنگ غربی داشته است. ذهن‌آگاهی درمانی است که توسط کابات-زین در…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رهبری خدمتگزار

        پکیج پرسشنامه رهبری خدمتگزار این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد رهبری خدمتگزار می باشد. تعریف مفهومی رهبری خدمتگزار رهبری خدمتگزار: رهبری خدمتگزار از نظریات نوین در عرصه رهبری سازمانی است که طی سال های اخیر مطرح شده است. رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند که منافع زیردستان را در اولویت نخست و…

ادامه مطلب