مقياس دستيابي به هدف در ورزشكاران

  .  دریافت پکیج مقياس دستيابي به هدف در ورزشكاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 12 سوال بوده و هدف آن ارزيابي ميزان تمايل ورزشكاران براي دستيابي به هدف از ابعاد مختلف (تسلط و عملكرد) مي باشد. در پ‍ژوهش (منبع داخل فايل)  روايي و پايايي اين پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگيزه هاي مشاركت زنان در ورزش مرتضايي و همكاران (1393)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انگيزه هاي مشاركت زنان در ورزش مرتضايي و همكاران (1393) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 37 سوال بوده و هدف آن بررسي انگيزه زنان از مشاركت در ورزش از ابعاد مختلف (لذت و آرامش، كسب موفقيت و شناخت، بعد اجتماعي، تناسب اندام،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است و دارای 20 سوال می باشد. هدف آن ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در معرض هواداران است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است و دارای 14 سوال می باشد. هدف آن بررسی نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی است….

ادامه مطلب

مقياس سنجش جو ورزش (SCQ)

  .  دریافت پکیج مقياس سنجش جو ورزش (SCQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 15 سوال داشته و هدف آن بررسي ارزيابي جو ورزشي ورزشكار (ايجاد زمينه هاي تصميم گيري صحيح در راستاي پيشرفت، ايجاد زمينه هاي ارتباط متقابل با ورزشكار، احترام به نظرات و خواسته هاي ورزشكار، شيوة گفتاري…

ادامه مطلب

مقياس تمايل به عضلاني بودن مك ريري و ساس (DMS)

  .  دریافت پکیج مقياس تمايل به عضلاني بودن مك ريري و ساس (DMS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 14 سوال داشته و هدف آن سنجش نگرش ها و رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن در افراد از ابعاد مختلف (نگرش به تصوير تن عضلاني، رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن، مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه دارای 13 سوال می باشد، که سوالات آن در دو جنبه تکلیف مداری و خودمداری قرار دارد. سوالاتی که جنبه تکلیف مداری (وظیفه مداری) را ارزیابی می کند هفت مورد می باشد و شش…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همكاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن سنجش هوش هیجانی در ورزش (میزان تمايل و عزم فرد به تداوم مشاركت در فعالیت ورزشی از ابعاد ارزيابي احساسات ديگران، ارزيابي احساسات خود،…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی (PCT)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری هواداران ورزشی ماهونی (PCT) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان وفاداری هوادارن ورزشی (نگرشی و رفتاری) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودتوصیفی بدنی توسط مارش و همکاران در سال 1994 ارائه شد. نسخه فارسی این پرسشنامه شامل 56 سوال میباشد و که به آن ها در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت شش…

ادامه مطلب