پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۴۵ گویه بوده و هدف آن بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

   . دریافت پکیج پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۳۲ سوال داشته و هدف آن بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (اهداف عمومی شرکت، اهداف بازاریابی شرکت، اهداف رسانه ای شرکت، اهداف شخصی، موفقیت تجاری و مالی) می…

ادامه مطلب