پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین

. دریافت پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب در سال 2009 توسط هاسین تهیه و تنظیم شده است. مشتمل بر 8 سوال 5 درجه ای است .این پرسشنامه تک مولفه ای می باشد و  هدف آن بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت زمان

. دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان اسمیت، ریلی و میدکیف پرسشنامه مدیریت زمان توسط اسمیت، ریلی و کارن میدکیف (1989) ساخته شده است که از 13 گویه تشکیل شده است و به منظور شناسایی چرخه بهره وری روزانه افراد بکار می رود. مدیریت زمان به عنوان سیستمی کارا و مؤثر برای کنترل و استفاده ی زمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ سازمانی شاین

. دریافت پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگار شاین (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه فرهنگ سازمانی در سال 1980 براساس مدل ادگار شاین تهیه و تنظیم شد.به منظور سنجش سطح فرهنگ سازمانی طراحی شده است. این پرسشنامه محقق ساخته بوده و  دارای 21 سوال می باشد .با توجه به مدل شاین دو مولفه سازگاری بیرونی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران

. دریافت پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران دارای 30 سوال  بسته پاسخ است  که نیازهای آموزشی را در مدیران اندازه گیری می کند. درک مفهوم نیاز تا حدود زیادی بستگی به برداشت ما در خصوص نیازها و این که آن را در چه جامعه ای یا حوزه…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک

. دریافت پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک توسط Srinivasan، Anderson و Ponnavolu  در سال 2002 ساخته شده است که از 39 گویه و 8 خرده مقیاس سفارشی عمل کردن (5 سوال)، ارتباط تعاملی (5 سوال)، ترویج (5 سوال)، مراقبت (5…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر

. دریافت پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه شناخت شغل، پرسشنامه ای است که توسط جان واگنر تدوین شده و برای ارزیابی MPS  به کار می رود و دارای 15 سوال به صورت بسته پاسخ در مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد که در پیوستاری از کاملا نادرست تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت سازمان

. دریافت پرسشنامه شناخت سازمان – ODQ-پریزیوزی(به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه شناخت سازمان توسط پریزیوزی ساخته شده است.این پرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی ((وایزبورد)) به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد.پرسشنامه حاضر یک ابزار تحقیقی باز خوردهنده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

. دریافت پرسشنامه سنجش کارآفرینی (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سنجش کارآفرینی در سال 1990 با هدف این که یک شمایی از نیمرخ کارآفرینی فرد را ارائه کند توسط اسکاربوروف و زیمرر تهیه شد و شامل ده گویه است . کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمیت سازمانی

. دریافت پرسشنامه رسمیت سازمانی هیگ و آیکن (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه رسمیت توسط هیگ و آیکن (1969) ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی رسمیت در سازمان بکار می رود. بعد رسميت، حدي است كه يك سازمان براي جهت دهي به رفتار كاركنانش به قوانين…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

. دریافت پرسشنامه استرس شغلی الیوت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه استرس شغلی توسط  آر. اس. الیوت (1994) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود. كواتنز، گرانبرك و بوم استرس را اين گونه تعريف كرده اند: استرس به موقعيت دروني…

ادامه مطلب