پرسشنامه کیفیت ادراکی

. دریافت پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی توسط Bahia و Nantel  در سال 2000 ساخته شده است که از 31 گویه و 6 خرده مقیاس اثربخشی و اطمینان (13 سوال)، دسترسی (6 سوال)، قیمت (4 سوال)، جنبه فیزیکی (4 سوال)، سبد خدمت رسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی ساسمان و دیپ

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 20 گويه مي باشد. پرسشنامه جو سازمانی توسط سوسمان و دیپ تهیه و تنظیم شده است . جو سازمانی ویژگی های درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس

. دریافت پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سبک های تصمیم گیری  توسط اسکات و بروس  در سال 1995 تهیه و تنظیم شده است . اسکات و بروس 1995 پنج سبک تصمیم گیری مدیران را مطرح نموده اند و معتقدند این پنج سبک تحت تاثیر ویژگی های…

ادامه مطلب

پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران

. دریافت پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه خویشتن شناسی توسط دیوید وتن و کیم کامرون (1991) ساخته شده است که از 11 گویه و 2 خرده مقیاس خودگشودگی و استقبال از بازخورد دیگران  و آگاهی از ارزشها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی  تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوالات تعیین کننده ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان

. دریافت پرسشنامه استاندارد سوالات تعیین کننده ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

. دریافت پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار – آن(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 90 سوال می باشد که توسط بار – ان طراحی شده است.همچنین منبع و پایایی پرسشنامه در انتها ذکر شده است. بار- ان (1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000) مفهوم بهره هیجانی را که…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

. دریافت پرسشنامه استاندارد میزان اعتماد به نفس اين پرسشنامه داراي 32 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت تیپ A یا B

. دریافت پرسشنامه استاندارد شخصیت تیپ A  یا B(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 25 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

مقياس سخت کوشی

. دریافت مقياس استاندارد سخت کوشی بارتون (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه دارای 45 گویه می باشد و همچنین مقیاس پرسشنامه مقیاس لیکرت می باشدروایی و پایایی و منبع پرسشنامه در انتها ذکر شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحولی بس و اولیو(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) برای اندازه گیری رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (1985) استفاده شد . این پرسشنامه شامل 83 عبارت می باشد که (منبع داخل فايل) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد از آن استفاده نموده اند. پایایی…

ادامه مطلب