پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن – کلارک و همکاران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن – کلارک و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط کلارک، آبرامز، نیایورا، ایتون و روسی (۱۹۹۱) ساخته شد و دارای ۲۰ گویه در خصوص خودکارآمدی رفتار خوردن است که در آن آزمودنی ها میزان اعتماد و اطمینان خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان

  .  دریافت پکیج پرسشنامه بهوشیاری (MAAS) – براون و رایان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،  امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس بهوشیاری(MAAS) شامل ۱۵ ماده است که توسط براون و رایان در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است و برای سنجش بهوشیاری بکار می رود . این مقیاس در طیف لیکرت ۶ درجه ای از ۱ تا ۶…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی

                     . دریافت پکیج  پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS)     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) طراحی شده است. این سیاهه ی گزینشی ۱۴ ماده ای برای سنجش تغییرات خلقی ،…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی سما

.  دریافت پکیج پرسشنامه افسردگی سما     (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) ساختن پرسشنامه افسردگی سما ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت (کاویانی، *۱۳۶۸). پرسشنامه سما دارای ۳۰ پرسش است که براساس علائم مختلف افسردگی تنظیم شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر ۱۹۷۰

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه خود ناتوان سازی

    .  دریافت پکیج پرسشنامه خود ناتوان سازی – جونز و رودوالت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه ) مقیاس خود ناتوان سازی (SHS)  توسط جونز و رودوالت برای اندازه گیری خودناتوان سازی  تهیه و تنظیم شده است .این مقیاس مشتمل بر ۲۵ ماده است .پاسخ  به پرسش ها در مقیاس…

ادامه مطلب

پرسشنامه ی چند بعدی روابط بدن – خود

پرسشنامه چندبعدی روابط بدن-خود (به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان) پرسشنامه ­ی چند بعدی روابط بدن – خود، یک آزمون ۴۶ سؤالی است که به وسیله کش و همکاران در سال (۱۹۸۶ و ۱۹۸۷) برای ارزیابی تصویر ذهنی از جسم ساخته شده است و فرم نهایی آن در سال ۱۹۹۷ آماده شده است. این پرسشنامه ۴۶…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)

. دریافت پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)/ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این پرسشنامه دارای ۱۱۰ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)/ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این مقیاس به منظور ارزیابی ادراک بیمار از همدلی پزشک به کار برده می شود. این ابزار با ارزیابی مهارت های ارتباطی، کیفیت روابط انسانی، و تبحر و مهارت پزشکی در ارتباط است. این مقیاس دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان ۲

دریافت پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بیمارستان ۲ پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان دارای  ۴۹ سوال و ۶ مولفه امور ناملموس، رابطه مبتنی بر احترام متقابل ،درک بیماری،نیاز های مذهبی، محسوس ها ،محیط فیزیکی، و هدف از آن ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان .باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات امور ناملموس ۱ تا ۱۰…

ادامه مطلب