پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان

دریافت پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بیمارستان پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان دارای ۴۷ و هدف از آن ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان .باشد. تعریف مفهومی خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت ، سطحی از خدمات بهداشتی ارایه شده به افراد و جوامع تعریف می شود که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش دهد و مطابق…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان

دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت بیماران از خدمات بیمارستان پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای ۲۲ سوال و  هدف از آن بررسی رضایت و انتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان باشد . تعریف مفهومی رضایت بیمار نقش مهمی در کاهش عوارض و شکایات بیمار و افزایش پیروی از درمان، کارایی و اثربخشی درمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت بیمار

دریافت پرسشنامه استاندارد رضایت بیمار پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای ۲۶  سوال و  هدف از آن بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان باشد . تعریف مفهومی رضایت بیمار نقش مهمی در کاهش عوارض و شکایات بیمار و افزایش پیروی از درمان، کارایی و اثربخشی درمان دارد. بیمار محور اصلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان

پرسشنامه استاندارد رضایت بیماران از خدمات بیمارستان پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای ۱۰  سوال و  هدف از آن بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستان می باشد . تعریف مفهومی رضایت بیمار نقش مهمی در کاهش عوارض و شکایات بیمار و افزایش پیروی از درمان، کارایی و اثربخشی درمان دارد. بیمار محور اصلی خدمات…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی در بیمارستان پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان دارای ۴ مولفه مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت ،مقیاس تاکید بر کیفیت ، مقیاس اعتماد/تعلق سازمانی، مقیاس اطلاعات/ارتباطات ، مقیاس انسجام دارای ۳۲ سوال هدف از این پرسشنامه، بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات مقیاس همراستائی رهبری/مدیریت ۱ تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

دریافت پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان دارای ۳۰  سوال و هدف از آن بررسی میزان استرس در محیط بیمارستان می باشد. تعریف مفهومی واژه استرس امروزه چنان نقل هر زبانی است که گویا استرس مسئله همگانی و همه گیر و مبتلا به انسان امروز و مشخصه زندگی اوست. روانشناسان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای ۵ بعد کیفیت فنی: موارد ۱ تا ۴؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد ۵ تا ۸؛ کیفیت زیرساخت: موارد ۹ تا ۱۵؛ کیفیت تعاملات: موارد ۱۶ تا ۲۳؛ کیفیت جو و فضا: موارد ۲۳ تا ۲۹ و…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی و پرستاری (رایگان)

یکی از مسائل عمده در بروز استرس میزان رضایت از کار و شغل میباشد و مطمئنا رضایت شغلی تاثیری بسزایی بر سلامتی و مقابله با بیماری ها دارد برهمین اساس پرسشنامه رضایت شغلی و تاثیر آن بر اشتغال  و استرس های روحی روانی تهیه شده است شما میتوانید این فایل را رایگان از سایت مادسیج…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی) است . تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه  مدیریت و رهبری در سیستم بهداشتی امروزه کاربردهای عملی فراوانی دارد و هر دانش آموخته پرستاری در هر بخش یا بیمارستانی که بخواهد…

ادامه مطلب