پرسشنامه ادارک از محیط کلاس جنتری گابل و ریزا 2002

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ادارک از محیط کلاس جنتری گابل و ریزا 2002 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک از محیط کلاس شامل 31 سوال است . گویه های بکار رفته در این پرسشنامه برداشت فرد را از کلاس و فعالیت های کلاسی وی منعکس می کند. نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس(فریزر،گیدینگز و مک روبی،1995)

  دریافت پکیج پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس(فریزر،گیدینگز و مک روبی،1995) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس در سال 1995 توسط فریزر،گیدینگز و مک روبی معرفی شد . این پرسشنامه 20 گویه دارد در 4 خرده مقیاس که پاسخ دهی به گویه ها با روش لیکرت سه درجه…

ادامه مطلب

مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی

  دریافت پکیج مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی مقیاسی خودگزارش دهی است که به وسیله آکویینو و رید در سال 2002 ساخته و اعتباریابی شده . این مقیاس دارای دو زیر مقیاس درونی سازی(میزانی که صفات اخلاقی در خودپنداره فرد…

ادامه مطلب

چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی(فرم معلم)

    دریافت چک لیست نشانگان نارساخوانی – فرم معلم (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی 27 گویه دارد که با هدف شناسایی و تشخیص دانش آموزان در معرض خطر ابتلاء به ناتوانی و مشکلات خواندن طراحی شده است . این پرسشنامه فرم معلم بوده و باید توسط…

ادامه مطلب

مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی(PANS)

  دریافت پکیج مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی(PANS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANS) در سال 1986 توسط کی،فیزبین و اوپلر جهت اندازه گیری شدت نشانه های مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرن ساخته شد. این پرسشنامه یک مقیاس پزشکی است که به طور گسترده در…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-1996 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس سبک های حل مساله را کسیدی و لانگ در سال 1996 طی دو مرحله ساختند و دارای 24 پرسش است که شش عامل را می سنجد و هرکدام از عوامل دربرگیرنده چهار ماده آزمون…

ادامه مطلب

مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت به روايت مالتبي – 15 آیتمی

  دریافت پکیج مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت به روايت مالتبي – 15 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) جهت گیری مذهبی عنوان پرسشنامه ای است با 15 گویه که با هدف سنجش و بررسی جهت گیری مذهبی در افراد معرفی و تنظیم شده است.  این پرسشنامه توسط آلپورت و به روایت مالتبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصور از خدا- 27 آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه تصور از خدا- 27 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تصور از خدا شامل 27 آیتم و سه خرده آزمون است .حضور خدا در زندگی، مراقبت خداوند و تصور منفی از خداوند. خرده آزمون های حضور خداوند در زندگی و مراقبت خداوند با هم ترکیب شده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه امیدواری

  دریافت پکیج پرسشنامه امیدواری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) امیدواری عنوان پرسشنامه ای است با 4گویه که با هدف سنجش و بررسی میزان امیدواری در افراد مبتلا به سرطان معرفی و تنظیم شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5 درجه ای و کاملا موافق تا کاملا مخالف می باشد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان- آیتی 1393

  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان- آیتی 1393 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان در سال 1393 توسط آیتی ساخته شده است. این پرسشنامه 19 سوال دارد و هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان(فقراقتصادی خانواده، دوستان ناباب، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذران…

ادامه مطلب