مقیاس مشکل تکالیف خانه کودکان – آنسکو

  دریافت پکیج مقیاس مشکل تکالیف خانه کودکان – آنسکو (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فهرست مشکل تکلیف خانه (HPC) توسط کاتلین ام. آنسکو، گریل اسکولوک، رافائل رامیرز و فردریک ام. لوین درسال 1987ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش مشکلات تکلیف خانه کودکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان – هوپر و لاین

  دریافت پکیج پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان – هوپر و لاین (شامل پرسشنامه استاندارد، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان (CBIS) توسط استیفن آر. هوپر و سی. کلینتون لاین درسال 1983 ساخته شده است که از 44 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش 11 باور غیر منطقی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه جشن های خانوادگی – مک کوبین و تامپسون

   .  دریافت پکیج پرسشنامه جشن های خانوادگی – مک کوبین و تامپسون (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص جشن های خانوادگی توسط همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون در سال 1991 ساخته شده است که از 9 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش جشن های خانوادگی بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه جرات ورزی نوجوانان – لی و همکاران(ASA)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جرات ورزی نوجوانان – لی و همکاران(ASA) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس جرأت ورزی نوجوانان ، توسط دانگ یول لی، ارنست تی. هالبرگ، آلن جی. سلمون و ریچارد اف. هاس (1985) ساخته شده است که از 33 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان – فضلی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان – فضلی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودپنداره دارای 28 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان می باشد. این پرسشنامه در سال 1373 توسط گشت بانوی فضلی به منظور سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان ساخته شده است و شامل 28 سوال…

ادامه مطلب

مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین – کوردک و برگ(CBAPS)

  .  دریافت پکیج مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین – کوردک و برگ(CBAPS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین  توسط لارنس آ. کوردک و برسولد برگ (1987) ساخته شده است که از 36 گویه و 6 خرده مقیاس تمسخر و اجتناب از سوی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم والدین مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد.  والدین،  سوالات را در فرم هایی  که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به کاربردتکنولوژی در آموزش – یاکووز

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به کاربردتکنولوژی در آموزش – یاکووز (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش توسط یاکووز در سال 2005 طراحی شد که یک ابزار سنجش نگرش است. این مقیاس شامل 50 گویه با اظهارات سازگار و ناسازگار درباره ی…

ادامه مطلب

مقیاس مقابله ای نوجوانان – فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

   .  دریافت پکیج مقیاس مقابله ای نوجوانان – فرایدنبرگ و لوییس (ACS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس برای اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان 12 تا 18 ساله طراحی شده و دارای یک فرم عمومی و یک فرم اختصاصی است. هر دو فرم دارای یک فرم طولانی با 80…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)

   . دریافت پکیج پرسشنامه  احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) برای اندازه گیری احساس کارآمدی معلم از نسخه ی بلند مقیاس تشانن – موران و وولفولک هوی (2001) استفاده می شود. این مقیاس نسبت به سایر مقیاس های تدوین شده برای اندازه گیری…

ادامه مطلب