مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین – کوردک و برگ(CBAPS)

  .  دریافت پکیج مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین – کوردک و برگ(CBAPS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین  توسط لارنس آ. کوردک و برسولد برگ (1987) ساخته شده است که از 36 گویه و 6 خرده مقیاس تمسخر و اجتناب از سوی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم والدین مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد.  والدین،  سوالات را در فرم هایی  که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به کاربردتکنولوژی در آموزش – یاکووز

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به کاربردتکنولوژی در آموزش – یاکووز (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش توسط یاکووز در سال 2005 طراحی شد که یک ابزار سنجش نگرش است. این مقیاس شامل 50 گویه با اظهارات سازگار و ناسازگار درباره ی…

ادامه مطلب

مقیاس مقابله ای نوجوانان – فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

   .  دریافت پکیج مقیاس مقابله ای نوجوانان – فرایدنبرگ و لوییس (ACS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس برای اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان 12 تا 18 ساله طراحی شده و دارای یک فرم عمومی و یک فرم اختصاصی است. هر دو فرم دارای یک فرم طولانی با 80…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)

   . دریافت پکیج پرسشنامه  احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) برای اندازه گیری احساس کارآمدی معلم از نسخه ی بلند مقیاس تشانن – موران و وولفولک هوی (2001) استفاده می شود. این مقیاس نسبت به سایر مقیاس های تدوین شده برای اندازه گیری…

ادامه مطلب

مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS)

   . دریافت پکیج مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی برقراری تعامل با افراد دیگر می باشد. ظهور انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و تغییرات فن آوری های همراه آن زندگی اجتماعی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II)

   . دریافت پکیج پرسشنامه افسردگی نوجوانان – کوتچر(kADS-II) (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس افسردگی نوجوانان  در سال 2002 توسط کوتچرپس از اجرا بروی 17712 نفر از دانش ­آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد. ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان معمولاً دارای محدودیت­هایی است و در بسیاری از موارد دارای اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تایید جویی کودکان

   . دریافت پکیج پرسشنامه تایید جویی کودکان (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) تحقیقات نشان می دهد که وابستگی تایید یک نیاز حمایتی است و تایید جویی در تعیین کارکردهای رفتاری، ادراکی و شناختی آزمودنی ها نقش مهمی ایفا می کند. مطالعات در متابعت همرنگی و پاسخ به تاثیرات اجتماعی دقیق منجر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی – سواری

   . دریافت پکیج پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی – سواری (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به منظور اندازه گیری متغیر خودتنظیمی تحصیلی از پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی که مشتمل بر 30 گویه است استفاده می شود. ساخت و تنظیم این پرسشنامه از طریق مطالعه ماده های برخی از پرسش نامه های خارجی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

   . دریافت پکیج پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فرهنگ کلاس توسط استفان رابینز (1994) ساخته شده است که از 8 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی فرهنگ کلاس درس بکار می رود. عبارات پرسشنامه فرهنگ کلاسی رابینز جنبه های مختلف فرهنگ کلاسی را…

ادامه مطلب
logo-samandehi