مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران

    مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران پرسشنامه رحجان های زود – دیر خوابیدن توسط اسمیت و همکاران برای ارزیابی رجحان افراد برای فعالیت‌های مختلف (فعالیت عمومی، جهت‌گیری بامدادی، جهت‌گیری شامگاهی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE)

    مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE) مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان در سال (2002) توسط نیلسون و همکاران برای ارزیابی ميزان فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان (انجام فعالیت، ترس از افتادن، محدودیت در فعالیت) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008)

    مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008) مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) کودکان در سال (2008) توسط کوللا و همکارن  برای ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با…

ادامه مطلب

مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، 2009

    مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، 2009 مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین در سال (2009) توسط وویسچکی و همکاران برای ارزيابي ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین (جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ 10 سوالی

    مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ 10 سوالی پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ برای ارزیابی عزت نفس افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( با در نظر گرفتن همه‌چیزها ، معمولاً فکر می‌کنم شکست‌خورده‌ام .) به سنجش عزت…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (2001)

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (2001) پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان در سال (2002) توسط هوبارد و منل برای ارزیابی موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 33 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

    پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها در سال (1393) برای ارزیابی موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی – اجرایی، موانع برنامه‌ریزی – راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی)طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی پرسشنامه موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی در سال (1392) برای ارزیابی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی (موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی، موانع رسانه‌ای، موانع مدیریتی و سازمانی، موانع تماشاگران و اماکن…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

    پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (1395) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع اقتصادی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 24 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی در سال (1393) برای  ارزیابی موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب