پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول بلوچ و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول بلوچ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه زیبایی ظاهری محصول توسط Bloch، Brunel و Arnold در سال 2003 ساخته شده است که از 11 گویه و 3 خرده مقیاس ارزش (4 سوال)، تیزهوشی (4 سوال) و واکنش (3 سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت توسط Klein در سال 1982 ساخته شده است که از 20 گویه و 6 خرده مقیاس پاسخگویی شرکت ها در قبال مصرف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران از 11 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی رضایتمندی آزمون گران در سه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور بررسی رضایتمندی دانشجویان در سه حیطه قابلیت اجرایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند توسط Thomson، MacInnis و Whan Park در سال 2005 ساخته شده است که از 10 گویه و 3 خرده مقیاس مهربانی (4 سوال)، ارتباط (3 سوال) و احساسات شدید (3…

ادامه مطلب

مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان

  دریافت پکیج مقیاس اشتیاق به محصول جین و اسرینیواسان (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس اشتیاق به محصول توسط Jain و Srinivasan در سال 1990 ساخته شده است که از 15 گویه و 5 خرده مقیاس ارتباط (3 سوال)، لذت (3 سوال)، نشانه (3 سوال)، اهمیت خطر (4 سوال) و احتمال خطر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول توسط Girardi، Soutar و Ward در سال 2005 ساخته شده است که از 9 گویه و 2 خرده مقیاس خلاقیت در استفاده ی مجدد (4 سوال) و توانایی استفاده ی چند منظوره (5…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی دوره آموزشی مجازی در دانشگاه

  دریافت پکیج پرسشنامه طراحی دوره آموزشی مجازی در دانشگاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه طراحی دوره آموزشی مجازی در دانشگاه از 30 گویه و 4 خرده مقیاس امکان سنجی تکنولوژیک (6 سوال)، امکان سنجی فرهنگی – اجتماعی (6 سوال)، امکان سنجی سازمانی (5 سوال) و امکان سنجی آموزش (13…

ادامه مطلب

پرسشنامه غرور فروشنده وربک و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه غرور فروشنده وربک و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه غرور فروشنده توسط Verbeke، Belschak و Bagozzi در سال 2004 ساخته شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تجربه غرور در کارمندان و تأثیرات آن بر عملکرد شغلی آنها بکار می رود.نمره…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی توسط Leavitt در سال 1970 ساخته شده است که از 45 گویه و 8 خرده مقیاس عامل انرژی زا (6 سوال)، عامل سرگرم کننده (6 سوال)، عامل ارتباط شخصی (6 سوال)،…

ادامه مطلب